Tiền điện tử: Cập nhật mới nhất

Tên Ký hiệu Giá bán USD Giá bán BTC Âm lượng Tổng lượng% Vốn hóa thị trường T.đổi % 1Giờ T.đổi % 1ngày T.đổi % 7ngày
GeyserCoin GSR 0.713017 0.00009284 7973.4 0.00% 33415 -3.53% -6.50% 87.41%
300 Token 300 544.774 0.0709305 26.7087 0.00% 163432 -0.23% 0.00% 16.13%
Bowhead AHT 0.0843307 0.00001098 6.78096 0.00% 674646 -0.23% -21.64% 0.00%
KekCoin KEK 0.0870956 0.00001134 53.5048 0.00% 933350 -0.23% 3.26% 15.57%
CampusCoin CMPCO 0.00376422 0.00000049 4996.73 0.00% 1698185 -3.46% 19.38% 1.77%
ExchangeN EXN 0.00768039 0.00000100 334.02 0.00% 39170 -0.23% 3.26% 17.93%
EthBet EBET 0.0185539 0.00000242 166.661 0.00% 157793 -0.18% 0.00% -49.17%
Oceanlab OCL 0.0091466 0.00000119 3964.34 0.00% 425317 -0.61% 19.37% 0.82%
DAO.Casino BET 0.0199455 0.00000260 1534.12 0.00% 3336300 -2.44% 4.68% -12.17%
ToaCoin TOA 0.00324987 0.00000042 54044.8 0.00% 8336912 -2.46% 2.38% 161.41%