Tiền điện tử: Cập nhật mới nhất

Tên Ký hiệu Giá bán USD Giá bán BTC Âm lượng Tổng lượng% Vốn hóa thị trường T.đổi % 1Giờ T.đổi % 1ngày T.đổi % 7ngày
Bitcoin BTC 8769.31 1.0 8400910000.0 31.56% 148997478347 0.85% 3.01% 9.74%
DeviantCoin DEV 2.02534 0.00023116 105025.0 0.00% 4931806 10.25% 0.18% 0.00%
Cortex CTXC 1.24528 0.00014213 51851600.0 0.19% 101756815 2.70% -7.77% 0.00%
Bitsum BSM 0.000801217 0.00000009 36558.3 0.00% 568262 -9.03% -31.96% 0.00%
XinFin Network XDCE 0.0154341 0.00000176 1437200.0 0.01% 46502493 -0.47% 71.68% 291.19%
StakeNet XSN 0.402323 0.00004592 206526.0 0.00% 22965597 -6.45% 4.21% 15.17%
PolySwarm NCT 0.00865104 0.00000099 46625.5 0.00% 12701583 0.10% -2.35% -0.92%
Rentberry BERRY 0.058973 0.00000673 93459.0 0.00% 13296317 -0.83% -2.86% 4.38%
TokenPay TPAY 8.40624 0.00095942 2230510.0 0.01% 128581081 4.08% 17.99% 120.25%
Sentinel Chain SENC 0.142983 0.00001632 4039960.0 0.02% 22721466 5.42% -7.39% 48.83%